Sales Magic Is Callehienage

Udurer Sho^ How It Could JRuin* Public

"Huven l-iflp llw i*«®1* if inf-iii «nr Mtrn m mneLi p^ychotogv u ttir avernas ma«Lcliii knda'il'

Su joyi JcJuii UüU»llai*L rxp«^, cf penally who ctalxn nu.pcffiatuj'il pû*-er.

tl hl« fot a JeetuM Hfirt tt Osodayiï riutiiMti. WHi ncfd.iv nlaht ba ipofea an "Mâffc nf tha Wort! " Hui rutar nicht liài subject Tftll be 'Th* SctttttS of SHllWlltf "

If «fttoumen did learn tt» py-rttälütftiJ 1/le IIa Of tbe nulcua. Unci oyf wîLagti wmUl haw to e»( In rnujup bo taaeh ua u)h reilii■ anrr." be drtiairj. -t rail iBto míIG dSeaman a year M » t|o «Ito andrnLood wenelihlnc of Uie nr. and beferrt I fcne» n h« had wäd nw a tîlOO ear latiin I entsldn L aJícrd ft H9l flH^p en*.

TrteJuejr la Ham "Tîwi'e la an hiovtokjih amount r.J trirfcrry tn 1 he onflnaiT phria««lofi^ "IleacíiBfi oíten deTtat lh* mv Ihlñi they are IfTtnf to accomplish by itt# «ay the* approach t&etr itudfRU

"The M ni requinte oE a tr^d maiteiui Id that be be a moAtpr Mfeitmim, He often inuat wu liu «u4l«Eie« m Hie Idea they axe inm, and Hftiifr that libe It,"

Muiy »»«leli.ñJ el i he pa«f. MuU helLi rad aavt, dU d^lniable thUifa.

búa íw rtpelara» uiu m ïtrup1 a'n oí other mrtM. builn^ws ami prorca. m.

«I» CiHti Ukmrr TTii butcher uied to avigh htt thuwb i-nh Hi* becHÉ*«*," he et> pMJfif. Tiirt he docs it m kn^rr. Hi quit il became he dneldvd to clean Isouip hlnmelr. {t a Mr *aHie 'voy TLili motleian:. J-iA^iriui, c^itd innfce thmuMindl If they 1w bfl dbhwt r^rd il«,rIf5-. They bÁi WUM motan Ihimsatadi Irillna lot-tinwi.-'

HhHkiMhöiI ws* \n. Omaha to ii>enk I«ip. nkfliiE a I liie Ad bill. «IhnK'i, wMrll *aa a fqlh*r in>l ddïi fane! i™, NU-iiili« i h ImonBhi I heÍT MBS, add 25 hayt Tr«l« PéFhft f'li nu L'rin i lient«; Httd Llw MlMtik' baya' iLTiMe w?f¡ apwJnJ jmeili

Ona of i lie merld'i u'.ii^i.arii||iq^ JbapivUia».. Mitlholiind baa éç+iH ywT4 -iftiiiiBi made," iml Jua kno-p 1^1 gii isf nitMt oí lhf trirhi, hi iiyh, nnrtu-vd in to aranrrbu Ira aUli U b« hi* alodled. lír befan *lli«1 hiï ViHi 5 lú "do Iftrki" t'p Ka ihn ye.ii-4 *** * praffi pot far il* ¡fiari xi rh* llofaoe itonn M hofil in Bía# VoflL ■ atiSl ol Columbia unEvaenKy.

Hph'lliialUiu, nr lût írtela or HI-cu di-I HS'lrll iwlliia. fan be i^j-rar muí hj in> iua(1fl*d. eplill Mill-bohiarl. ^init way nlth ''lorttlO« li'llrhc Tou cao Irartl II yay dir 5-ü'rjr A, D. Ca. "SlLnd rr-sdlne" If LH nie püin-n tilia, b« aald fayrholMr II Hltaa^blñi' chu-agalD.

~ I Itvuillnl. vha, 14k* imuty «ih>*-r ifkhiiir-i or maclclam, ï^uld i|u efao ahinta of n luediuru irr aplrliuiilkii. had But ll» -lilfllrtPjr belii'l la it-IfliahUim ut (be nupuw uaLüjnl,1*1 Mid KLulhallriii-l, Itfudldiid HeparEâi1.

JÇuitfrtlHfoA. br inlil. In to be found in all LdlâhlMri, inioDi; h.|al| a ad Ion-, tit» "itttlflflfl tnardi-r cu«' la fanruyltaftl* Ii rtnr nur. prlïISt, Ii only dfronparraLeA |»6w Hii¡Hír(í||||ijii lorvlvc-i ihrnup.lí (A* i^'ii hv Ifld.

"1 i«* >ou luTf » clinrti ]Hip#íi,i bo Iii Id. ''Muri: jöMf IüIIm) on II Nv* lear it up," lin took 1 Imi P^ecei, »od io;Ud itMUa ihie u bill üb IMP ImH't Iii? produced ■ ibvel oí a'rtríajf py|irr. "Ulrlle un H » numen,!, m JtfHrr Mtld n »inapl>-(eírtBirtiLc ílr*£p¿j, u int luM «ue Ji^ diiTeinl. Hi? llira Iih lllli "Vldlm" plutSr IbL- PV||I*H|U|. elgBTt« |u«E>rr tu IUI an II i hPi Iriick^l, PO ti Éisiildn I. Iw muiâpend *íith. tVlirn h ^ilhHlTjwn. Li

-it *J|ij.1h. aul nä Ii mvtv l.h*i wrfitr'b LMituh. ami thn 4lli^t.iiua U» liad d-riull »Iii int In m» päC»vr.

Pirípimp lor HJrrfll. "Llov J.twin i. i:hu Hindu Biniijgo-11i'ü Irlrfc*" ¡i*« um* jimIhmI.

I |Hii ■Krim na>l n prac-ppii i?f >nh BLiliiilirtV" lie un1il. "Any in*ieickin I'HU bniki IL »HrH^O In-e ÇIWVP bit-foro j out ayer | iLni> I hjavo the IH<¿' n Ith me. iL Limn, to n dhí>-aití."

NiH «O iPpj Bt» âtulhot|n.|id p«r formej twJoiT Um lullmi uí tíulu, aad h-íorc T-yi*ralJ Kja« mb^l, i. 0Ï ELnm.in lu

"The IILLle |j|hü innd» nie íLu MrfBfttM üjr tío rn.iLi, l.iii i'frr i|eif^" h# «a|i|, "He iEi-nihBil^ ninl t nj— ppfli Pi'rtplik h kl.a hi-winl inn--* Tbç i]jri ii ni Hri'«e. Ihr rrrK^ri oE íJfíiNt-. ami nu-, rilncríj ■ IIhr- tipjj'^ inatli^i ptfftnt. TIW) iiTíned ta LÍm-

Sames

ES-BARRE RECOKp, MONDAY, D£CEMBER 8, 1924

An Entertainer's Impressions Of A Craftsmen's Club Audience

Was this article helpful?

0 0
Woodworking Tools and Installation Tips

Woodworking Tools and Installation Tips

There are a lot of things that either needs to be repaired, or put together when youre a homeowner. If youre a new homeowner, and have just gotten out of apartment style living, you might want to take this list with you to the hardware store. From remolding jobs to putting together furniture you can use these 5 power tools to get your stuff together. Dont forget too that youll need a few extra tools for other jobs around the house.

Get My Free Ebook


Post a comment