Kl

^■ÎElBe Ifilen, bt «HptkliMd, ínt trUBtd to hm« Cgc etnri Úmt *1ll opera tfw trmf í« ih*IíWtidtUlj ai, cfBiní íbws, rnbh**m*. IhLllñJj in plcíurei tn ntfhM, Mt i> »trufe WalhotlBíHi ka TO. Mt »yt Iw hi* kirfi « Biiciclui "jiLnei M m ftf e."

PöUf yrmn un," ha utd. "I f«twt. Iftf Uidlencra «bfb mari 1» ho* I did mí Iiicia Chan Ut E*i* trktx UmtukItu. bo 1 JívtM be-furlnsr and llmukbig Ûm trUka 1er KDOdl mPMiire. Uftwonr, In all nmr Z cbfamd «uper*

Thmrariav nlghL TV »III tlCtUff Mi "TJse Sclrhce uf äMtllMflllf "

- PíSU-BclmlUr rhqia

John MülhQl&tBfL. Ir ti. «nvlcfcfd Ad» ü ilk« y, rlptis, pms'SciaiiiLir Tf-pofrf-TT. thtt M» ft lu* lu an eaiKTUnfciL to pcarc Eiint

11vr-v [«lt lid »elll*l Î*rUi unblé Ihei'nS lr*rn?d theia thru tíncT VitKMiwEig ai rînçlf MfriMta

Ku-lllSUnnd. míjiviHTi. fíe Curtir Iiu3 esposnr Of fâriune-trJlcn, m^dlwYivi Uld h'ItIéíiuSK!!. rirvrr h&á wen LIm raporur bffnn Thut»-dj*j". ' lie "riad" hrr paLm La 1er l if went to i prqSlei^killal' ínrturip-tTÎJrr, Tho i f-o lorLi;r.ca LtlJlod. And. nMthrr laid her a itviivf Ll-iit t an- ! ■ lintHt unlrersiUj" ippljrili:«. bul tie oxplalnrtf lur "■jmtjfiEs ' itrr Ird to IhJl thr r-rcuJL ones zinzï «eneriïitbei art In 'ad

ELoawHi to their tperiitc prab^nru.

- PíSU-BclmlUr rhqia

John MülhQl&tBfL. Ir ti. «nvlcfcfd Ad» ü ilk« y, rlptis, pms'SciaiiiLir Tf-pofrf-TT. thtt M» ft lu* lu an eaiKTUnfciL to pcarc Eiint

11vr-v [«lt lid »elll*l Î*rUi unblé Ihei'nS lr*rn?d theia thru tíncT VitKMiwEig ai rînçlf MfriMta

Ku-lllSUnnd. míjiviHTi. fíe Curtir Iiu3 esposnr Of fâriune-trJlcn, m^dlwYivi Uld h'ItIéíiuSK!!. rirvrr h&á wen LIm raporur bffnn Thut»-dj*j". ' lie "riad" hrr paLm La 1er l if went to i prqSlei^killal' ínrturip-tTÎJrr, Tho i f-o lorLi;r.ca LtlJlod. And. nMthrr laid her a itviivf Ll-iit t an- ! ■ lintHt unlrersiUj" ippljrili:«. bul tie oxplalnrtf lur "■jmtjfiEs ' itrr Ird to IhJl thr r-rcuJL ones zinzï «eneriïitbei art In 'ad

ELoawHi to their tperiitc prab^nru.

At Last! Dark Secrets of Palm Reading Exposed fía ^/iJcve iil "firtuiir uirrrvf* J.'a yun msrvcr -rr liirlr tuf^u'lt ptiirfrf/ J'lhn Jfui^ni'r-Mi^, m-i^k'i iri J+r et foJbrji, *9j/t ujl^rorla1^ rdJr'-" Art "in^r^ ifi Oflrf í.ifí.rMjj rup.-4D¿*jiilj.

ti A** OHÍii ft JhH fi-fií.fííH» ill/ il«^ Ht ■ i lu.Tü il l Trfl Her ] Iff fu n jih-^tfu.r-nir rr|.'#r.- ii.riï aJini.'n

■ pofelMei Jf d'4 "Vpi-^r/rr jiii' —4a J Jhrn utmt Daffc re i;vl,h:n.lr..i mJ, i| r..j ^jj.lo ■ uní r ^ TTrp «li J ^AOiffrf l,CiU EHjf il Ll fi AOO^UtTi t E^ ' ffHjEl^re.

Bi ADA filLKEV

FartuiKvteilirjr la tlic ItUnk, lt me il ctollir mid il» mi hour uiui t luLÍ tn fini) sot hut contint:«!. Jul:» IfulluitÍJind, majarían, irho hji jurt ronitilflMl ill Hiiiewmcril. tt CkKKlfrjii IHífitulp. híLpí^t m j pnTcirm tïis fXperÍl^C"4í.

"rilS»lhi up" fnrt-jür.lcilri... Ecül s.> Jiic Tertuiiclaurr gínfrjlfy Pirti By rçrtunr. Il ïii rrnlbrt a |«wl ■ineluLic, too. ollho he prH^p^d Ik1 'tu no coren us 4 fflrdUfl» «T -xnLhiavcr " THííi "flbt nu 1-a an «ilTfitijsri Tunuist-IfLlrv u jre

[Tin.p MïhJrrij c-htife AKjfnlJcllLrE í

(Hit "Sf«fT Gtblf" Fe i'"' Lhal iiv. ïlajdnmr

________________ ... mutu inmr H IIW »M «ímanori,

1( ihtt el» tíW mn ülllíH wLMi "Cía l*q rrjthUíllv roj imi han Trh"r h4 Alfudv huí 'üIg me. ! pene b?m lurried?"1

(Klid -Maim T lepra '-í príf nrillv rïrrjîh'nï Ml¡lhll|Vi;ii íí'.iI me, fleet* ihM ill* flmlUrf Uit pcfwrtlÉjJV .'.hrrr ir,J (he ^Tie rvo ïimlHjHle. liiere he hijd '"«HI" bur Mir.

BT1II MlTTWVJ Fridiy T hid M'jlhiJlftnd com^iLV lila "torLiniM" r" úhliL »tu Iii had tew mt IT44IÜ IHII41 ins «lu jhe had lölit It» Htm -í^ia thlnne.

^Ttirrt 41C raMOIM wtlf ptr-en i^t 14 4 ÍOTtlHU-teL« DJ medium—IS»» M1Í IBiflW." MlilhdJ-Usit JHfln*t 'TTut -JakM iha iwruwrltlltflf "btC1 rafrlv aLmple." 1 HulhellAAd "rwl" "IT pi^n.

Ultrty al IL

iitiWiJ hw "im 1 dim ïrtrajii TW lïfht m u i™? ma omiiniiE

Ri h Ihr (Iptj In PIT [»lin Ind me IrlH- Bur ma dMnt. EU! Miictïy fflancMl feL It. lEter the hed ufen Eîia laLir till T lud plaCM

Alm«'. jfcíuuíLitiehlaly Wlî'.L ÊlMI TT m ovil oí tte? BMmey. ate Laid mí r l.ad tbe iblhl? to cnftJkt fllû^ï tHri noJ. k«p< Li I mAds e RÍ«Bt»| n^l« í-Tii i tíidimí 11-knat hb » «sue úf ti'imii

Nflt b

,H«i8 dliiftl ¡«El fffj hvuch nfeOHt' you «UM muí," MuHiotUuid potnud «lt. "l*BF7<iQd7 «n naJca twiwv. lut Im« pwçls I* « «ifertiii nutter. Tfvfcj; yçi cen t imp mootj ti iuUvfr»l5y tppiiciljie, btäii« fpw p«mfn f (vu imiM ttejm tn ilw bä( ewcaïlw ■¿i«»."

Ka^uvif inlaptHj % derer qnJrs-tLanüif nrtbDd ind, h«t t rrcl »1-ready tarn, wanvid, I prtb« 4lf w^jü Ilívb Büvm Int TaTlmli "tlB»" ».ork nn In unrfl<ritUaC R-y put pndirtLiw tn* ÍüLUjc.

líH, «IUI« h* "Ut dl*Uli uiJidckit* 4H ffcnily m t*m *H*thùl-

unM^art vtli nenr dlwsui infldeüty.

i«l m* trnbûfï««d. itêïl iw lili Juro ahoul die to wnlupe mîihc prell .-^îç gueu» u io iny pavt And ruhiro.

MulïicElnind And ïthtUim dLffrji-d en Sha luHJrrL ot miiTtaff. Mu; hol lundi Mid Id mnrrr enüi. brennt? FF tíw murftttt i«it hu»}- I'll pf^-nbly nut try iftlA aJik* 1 sai bJe n( eirain* m* o*n llUng. Mídame jüijiI I'd isnny tirlifl, as? ■leo jDid le) tuvo tfcw (ÎUUW5 to marry * jLhln Lbe jfir.

Slid une aabd ¿he u* a elunfa for (he brUrr. So dJtf MuUiolluid. He fxptilned: It la anJy nuiDuibâf vxiKCt thanfu I rum time to ilnt». bul Ive pctrifd uut thai iwlth ■ tr lu net- *,h* Jociuiu telhr had t+fft dlcrinll« If to a hit IciDd at ■ chftrnti, *h!»U»r « Hñd w drai wish Ivr* or n»iue>-. | hadn't tlWUgM nf that imlaL he polniRd «. íyuL

Madame táUi me I am In MuJteliiüd eiolalMd Hut thü al-Wiy* i» a IkÜb BiaLemrnt. ihal iL pltfcíií a peraun to bf told (tía. mm{ Chi tor. utii? IrlLrr'i buiLiiTia la íq pj-atv, » Uw ~iiüb]*L" wtJL teme ba£t ïcç Em-Uitr lafmibiEHHi.

Ju4 bfíll WflfT7lñf me, but Jt wUJ bp "lU right köl " Ihr madame îcid nae. Kewïy fKt^TOOt "tin been irerrtad" about aapifthlitf, MdhalJand poCnied out. adding ¡hat Ihr Madame d«ii osijr in gflsi cnBtlcL

Madama Icîd. m-: m? Sira!L|ii In fa. (are wodd be much belt:? thjm trv the pari, Sh- *aa "oll" h et». bP-rai»« II« b«»r been brUirred wUk) >#ftfiiJ* IHhiiM^ ttsn Lf I don't np^ piar FQfeuet.

KwhtQP i«!d I could ntte irtnuii lift Mt rvwybfldjt und<ffI«Arta m*. TWa, too, La iLnivfTiaülv ÄPfiltnible, bemuK ibl only natural Cor a to reel that he or abe lin* undcr-aLood, MuUaoUaod poixAed out-

¡MTadiume iaâd I vould hare food fe.'tuM. Mc Aid Mtalhoiland. Watf»ffiT Mid I A «Q00E iruiKjr, tut siil flfclfl't MV twrw '(nvirh. Salt ■gain, Phr »Id. rd five to be okf.

» fW Si*, ' Jitit «vailui to pecpla ii dnim Jxe swUitud oat.

Was this article helpful?

0 0
Woodworking Tools and Installation Tips

Woodworking Tools and Installation Tips

There are a lot of things that either needs to be repaired, or put together when youre a homeowner. If youre a new homeowner, and have just gotten out of apartment style living, you might want to take this list with you to the hardware store. From remolding jobs to putting together furniture you can use these 5 power tools to get your stuff together. Dont forget too that youll need a few extra tools for other jobs around the house.

Get My Free Ebook


Post a comment